Ga door naar hoofdcontent
Commissie Vakinhoud

Commissie Vakinhoud

Zowel binnen als buiten de beroepsvereniging ontstaan allerlei initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en de doorontwikkeling van het vak. Als verenigingsbureau willen we dat nieuwe initiatieven goed aansluiten op de dagelijkse praktijk. De commissie vakinhoud heeft daarbij een belangrijke rol.

Over de commissie 

Het verenigingsbureau en bestuur vragen de commissie vakinhoud advies over diverse onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan: * Is de beroepsgroep voldoende vertegenwoordigd in de multidisciplinaire richtlijn stemstoornissen? * Hoe zorgen we ervoor dat de herziene versie van de NVLF richtlijn dossiervorming kwaliteit borgt en beperken we tegelijkertijd de administratieve lasten? * Sluit deze nieuwe activiteit voor de kwaliteitscriteria van het KP aan op de dagelijkse praktijk?

Naast een adviserende rol zijn de leden ook ene verbindende factor tussen werkveld en vereniging. De leden halen signalen uit het werkveld op en delen deze binnen de commissie. Ze denken mee hoe de NVLF kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en knelpunten uit de praktijk

Vergaderdata 2024

De commissie komt maximaal 6 keer per jaar op maandagavond bij elkaar.
In 2024 zijn de vergaderingen gepland op: 29 januari, 17 april, 25 maart, 27 mei, 9 september en 25 november

Algemeen

Afbeelding voor Bianca Brinkhuis

Bianca Brinkhuis

Logopedist en klinisch linguïst
Afbeelding voor Colinda Bons

Colinda Bons

Logopedist en praktijkhouder
Afbeelding voor Lisette den Elzen- Bel

Lisette den Elzen- Bel

Logopedist en praktijkhouder
Afbeelding voor Tessa Vink

Tessa Vink

Logopedist
Afbeelding voor Valérie Jacobs

Valérie Jacobs

Logopedist en dyslexiebehandelaar
Afbeelding voor Leonie Warlo

Leonie Warlo

Logopedist
Afbeelding voor Sacha Bruno

Sacha Bruno

Logopedist, orthopedagoog
Afbeelding voor Petra Sloot

Petra Sloot

Logopedist, klinisch linguïst, kerndocent
Afbeelding voor Kim Sanders

Kim Sanders

Logopedist en klinisch gezondheidswetenschappe
Afbeelding voor Astrid de Vries

Astrid de Vries

Logopedist trainer (NLP)
Afbeelding voor Maaske Treurniet

Maaske Treurniet

Lid Verenigingsbestuur