Module 1 – Afsluiting

Je hebt nu alle oefeningen en theorie van deze module afgerond. We hebben de overwegingen om wel of niet te gaan monitoren van indicaties bij jonge stotterende kinderen tot en met zes jaar doorgenomen.

Nu je module 1 heb afgerond heb je de onderstaande doelen behaald en kun je deze in de praktijk toepassen.

  1. Je past de aanbevelingen aangaande indicaties om jonge stotterende kinderen te gaan behandelen correct toe met behulp van casuïstiek
  2. Je kan de risicofactoren op persisterend stotteren benoemen en daarbij zwaarwegende en overige factoren onderscheiden
  3. Je kan de beslissing wel of niet monitoren bij jonge kinderen toelichten en onderbouwen gebaseerd op de aanbevelingen uit de richtlijn

In de volgende module gaan we verder over het onderwerp monitoren en registreren van de stotterernst.