Module 1 – Praktijkvoorbeeld Meike

Er volgen nu drie casussen. Je krijgt praktijkvoorbeelden te zien omtrent een hulpvraag rond een jong stotterend kind. Door het maken van vragen leer je de aanbevelingen uit de richtlijnen zelf toe te passen en te formuleren.

Casus 1. Meike

In de video hoor je eerst haar vader aan het woord. De logopedist stelt aan de vader een aantal gerichte vragen om een volledig beeld klachten de cliënt te krijgen. Pauzeer de video bij het zien van de opdracht en noteer het antwoord:

Opdracht:
Noteer de hulpvraag en schrijf op wat jouw beleid zou zijn op basis van de aanbevelingen uit de richtlijn.

Heb je het antwoord genoteerd? Bekijk het laatste stuk van de video en luister naar het gegeven richtlijnantwoord.

Zelfreflectie opdracht:
Vergelijk jouw antwoord met het gegeven antwoord in de video.
Is het je gelukt om de juiste aanbevelingen te noteren?
Met welke reden heb jij voor deze aanbeveling(en) gekozen?