Module 2 – Het registreren van de stotter ernst

Tijdens de periode van monitoren, maar ook later als therapie eventueel is gestart, wordt de ernst van het stotteren van het kind bijgehouden door de ouders/verzorgers. Het is een subjectieve mening over de ernst, geen objectieve meting.

Hiervoor zijn twee schalen beschikbaar:

Opdracht

Download de bovenstaande documenten of print ze uit. In de volgende video wordt er een toelichting gegeven over het gebruik van deze twee schalen. Noteer de benodigde aantekeningen bij het onderwerp. Deze kun je later weer gebruiken bij de voorbeeld cases of toepassing in de praktijk.