Module 2 – Inleiding

Monitoring is een actief proces waarbij de logopedist de ontwikkeling van het stotteren systematisch volgt. In module 1: ‘Indicaties om te gaan behandelen bij jonge stotterende kinderen tot en met zes jaar’, zijn de overwegingen om wel of niet te gaan monitoren aan bod gekomen.

In deze module bieden we handreikingen aan hoe je volgens de richtlijn moet monitoren bij stotterende kinderen. We gaan dieper in op het samenwerken met de ouder(s) waarbij er aandacht moet zijn voor de aanwezige zorgen en emoties. Deze module heeft de volgende leerdoelen:

Leerdoelen

  • Je kan beschrijven hoe je volgens de richtlijn moet monitoren bij jonge stotterende kinderen.
  • Je kan uitleggen hoe er samen met de ouder wordt gewerkt met de ernstschalen van Yairi en/of Lidcombe.