Ga door naar hoofdcontent
InformatieInformatie voor logopedisten

Informatie voor logopedisten

 class=

Aanleiding

Het beroepsprofiel van logopedisten stelt dat een verbeterde communicatieve participatie de belangrijkste uitkomst van logopedische behandeling is. Alleen zijn er nog geen instrumenten om dit in kaart te brengen en is er nog weinig kennis over het samen beslissen over participatiegerichte behandeldoelen. Dat is waar we in het project COPE aan werken. Het project is opgedeeld in twee deelprojecten:

Doelen

In het eerste deelproject ontwikkelen we een item bank, gericht op het meten van communicatieve participatie vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. We onderzoeken belangrijke situaties uit het dagelijks leven, vormen items, toetsen items en zetten het om in een vragenlijst (ofwel PROM: patient reported outcome measure). Naast de reguliere versie wordt een communicatievriendelijke versie gemaakt. Er wordt ook gewerkt aan een computer adaptieve versie van de PROM, waarmee in slechts enkele vragen betrouwbaar kan worden gemeten. Dat scheelt veel tijd en energie.

In de toekomst geven de uitkomsten van de vragenlijst samen met logopedische testen input voor het gesprek over behandeldoelen. Dit soort ‘samen beslissen’ gesprekken zijn vaak complex en een goed gesprek hangt af van veel factoren. In de tweede onderzoeklijn beginnen we daarom met het verkennen van hoe deze gesprekken nu verlopen. Hoe komen logopedisten (en cliënten) tot behandeldoelen? Wat zijn hun ideeën, wensen en knelpunten als ze denken aan ‘samen beslissen’ gesprek over behandeldoelen op participatieniveau. Met deze inzichten gaan we samen met ervaringsdeskundigen en logopedisten aan de slag om een methode te ontwikkelen die naadloos aansluit bij het logopedisch handelen en inzetbaar is met kinderen en adolescenten.

Aanpak

Gedurende het hele project werken we samen met cliënten en logopedisten. Hun mening is belangrijk want zij moeten de kennis en tools uiteindelijk gaan gebruiken.

Overkoepelend thema is het communicatievriendelijk maken van alle onderdelen van het onderzoek, de onderzoeksmethodes en de uiteindelijke producten. Hiermee wordt de cliënt in staat gesteld om de PROM zo zelfstandig mogelijk in te vullen.

Looptijd

Oktober 2021 – oktober 2025

Relevantie voor de beroepspraktijk

• Logopedisten gaan mee in de actuele beweging van persoonsgerichte zorg.
• Het gebruik van de PROM stelt logopedisten en cliënten in staat communicatieve participatie betrouwbaar in kaart te brengen en vooruitgang te meten.
• Het samen opstellen van participatiegerichte behandeldoelen heeft voordelen, zoals hogere motivatie en voorkomen van overbehandeling.