Ga door naar hoofdcontent
InformatieInhoudelijke richtlijnen

Inhoudelijke richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg. Een richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Een richtlijn dient ter ondersteuning bij doeltreffend en doelmatig (para)medisch handelen.

De NVLF onderschrijft de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Overzicht actuele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

22q13 Deletiesyndroom (Phelan-MCDermid syndroom, PMS)

ALS

Afasie

Borstvoeding

COPD

Covid-19

Craniofaciale Microsomie

Craniosynostose

CVA-revalidatie

Dementie

Developmental Coordination Disorder

Downsyndroom

Dravet

Dyslexie

Endoscopen

FEES (Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken door logopedisten bij volwassenen)

Fragiele X Syndroom

Gehoor

Guillain-Barré syndroom

Herseninfarct en hersenbloeding

Hoofd- halstumoren

Hoorzorg voor slechthorende kinderen

Idiopathische perifere aangezichtsverlamming

Kwetsbare Ouderen

Mondzorg

Ondergewicht

Otitis media

Orofaryngeale dysfagie

Parkinson

Schisis

Spastische cerebrale parese bij kinderen

Spinale musculaire atrofie

Stemklachten

Stotteren

Taalontwikkelingsstoornis TOS

Taalontwikkeling

Verstandelijke beperking

Voeding en eetgedrag

Vroeg- en SGA-geboren kinderen