Ga door naar hoofdcontent
InformatieNVLF-registers

NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale Zorg Stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren. Daarnaast kent de NVLF een apart register voor het behandelen van Dyslexie.

Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars Nederland tot stand gekomen. Het register voor dyslexiebehandelaars is destijds ingesteld vooruitlopend op de vergoedingsregeling voor de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie. Als logopedist kan je je inschrijven voor een register als je voldoet aan de criteria van een register.

Het Reglement NVLF-registers beschrijft de procedure met betrekking tot de registers en de werkwijze van het register
Reglement registers 

Logopedisten die door bijzondere omstandigheden niet kunnen voldoen aan de gestelde criteria voor herregistratie kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een dispensatieregeling voor de registers van de NVLF.
Dispensatieregeling registers