Ga door naar hoofdcontent
InformatieRegister Dyslexie

Register Dyslexie

Logopedisten die cliënten met lees- en spellingsproblemen en dyslexie behandelen kunnen zich inschrijven in het NVLF register Dyslexie. Dit is nodig wanneer je bijvoorbeeld bij het Nederlands Keurmerk Dyslexie (NKD) ingeschreven wilt worden als dyslexiebehandelaar.

Criteria voor registratie

Op deze pagina vind je informatie over registratie en herregistratie in het register Dyslexie.
Per 1 maart 2022 zijn de herziene criteria voor herregistratie in het register Dyslexie van kracht. Ook wanneer een logopedist officieel onder de criteria 2020-2025 valt, is het mogelijk van de versoepelde criteria 2022-2027 gebruik te maken. De criteria voor registratie zijn inhoudelijk ongewijzigd gebleven.
Criteria registratie NVLF register dyslexie 2022-2027
Criteria herregistratie NVLF register dyslexie 2022-2027
Verklaring werkervaring

Aanmelden

Om je aan te melden of te herregisteren voor het register Dyslexie gebruik je het inschrijfformulier. Bij dit formulier voeg je kopieën van relevante opleidingen, bij- en nascholing.
Inschrijfformulier registratie NVLF register Dyslexie
Inschrijfformulier herregistratie NVLF register Dyslexie

Kosten

Leden van de NVLF kunnen zich gratis inschrijven in NVLF-registers. Ben je geen lid, dan betaal je 50% van de contributie.