Ga door naar hoofdcontent
InformatieVacature Commissie SEB

Vacature Commissie SEB

Wil je er mede voor zorgen dat de signalen uit de werkvelden de NVLF bereiken? Een adviserende rol spelen richting verenigingsbestuur en een klankbord zijn voor onze beleidsadviseurs als het gaat om sociaal economische belangenbehartiging? Meld je dan nu aan als lid voor de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB). Hier worden alle zaken besproken die te maken hebben met de sociaal economische positie van alle leden. Leden uit alle werkvelden zijn van harte welkom om zitting te nemen in deze commissie.

Interesse of wil je meer weten?
Wil je meer weten over de aandachtsgebieden, de taken, het reglement en de wijze van benoeming? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met beleidsadviseur Marliek Schulte via logopedie@nvlf.nl of 0348-457070 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur). In dit artikel vertellen een aantal leden, waarom zij deelnemen aan SEB. Je kunt altijd een vergadering bijwonen voor een eerste indruk.