Ga door naar hoofdcontent
InformatieVerbeteren positie van de logopedie

Verbeteren positie van de logopedie

De paramedische disciplines, waaronder logopedie, zijn onvoldoende zichtbaar voor burgers, patiënten, andere zorgverleners en beleidsmakers. Er is een inhaalslag nodig om deze positie te verbeteren en de zorgkwaliteit te verhogen. Daar zet de NVLF zich dagelijks voor in.

Onderzoek en kennisverspreiding is van essentieel belang om de positie van de logopedie in het algemeen te verbeteren. De NVLF ondersteunt bijvoorbeeld bij wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast geven we input bij het opstellen van richtlijnen en rapporten en volgen we de ontwikkelingen op het vakgebied nauwgezet.