Ga door naar hoofdcontent
InformatieWaarom is lid worden belangrijk?

Waarom is lid worden belangrijk?

Bij de NVLF staan de leden centraal, bij alle diensten, bij alle projecten, bij partnerships en bij alle communicatie. In een voortdurend veranderend zorglandschap gaat de NVLF als gids voorop om de belangen van haar leden te behartigen, deskundigheid te bevorderen, kennis te delen, kwaliteit te bevorderen en te borgen. Dan doen we voor, maar ook samen met onze ruim 6000 leden. Hoe meer logopedisten lid zijn, hoe sterker jij staat.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is dé beroepsvereniging voor logopedisten in Nederland. Met een ledenaantal van 6.600 leden, waaronder 5.300 praktiserende logopedisten en 1.300 studenten logopedie, vertegenwoordigen we 80% van de logopedisten in Nederland. Het maakt duidelijk dat een lidmaatschap bij de NVLF een vanzelfsprekende stap is voor veel professionals binnen dit vakgebied.

Leden Centraal

De kern van NVLF zijn haar leden. De vereniging zet zich in voor de belangen van haar leden door voortdurend te streven naar het bevorderen van deskundigheid, het delen van kennis, en het waarborgen en verbeteren van kwaliteit. Dit alles vindt plaats in een voortdurend veranderend zorglandschap waar de NVLF als gids optreedt. De diensten, projecten, partnerships en communicatie zijn allemaal gericht op het ondersteunen van de leden.

‘Wij zijn er voor de leden, maar samen komen we verder’

Deze boodschap onderstreept het kerndoel van de vereniging, maar ook het belang van eenheid en samenwerking. Lid zijn van de NVLF betekent onderdeel zijn van een grote, trotse groep vakgenoten. Als lid heb je de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de vereniging en het vakgebied, door deel te nemen aan commissies, werkgroepen en klankbordgroepen.

Kwaliteitskringen en professionele ontwikkeling

Een uniek aspect van de NVLF zijn de bijna 400 kwaliteitskringen, waar alleen leden aan kunnen deelnemen. Deze kringen bieden een platform voor logopedisten om samen te werken aan de verbetering van hun vakmanschap en de zorg voor hun cliënten. Deelname aan een kwaliteitskring leidt tot significante verbeteringen in de kwaliteit van de logopedische zorg.

Invloed uitoefenen via de ledenraad

Leden hebben ook de mogelijkheid om plaats te nemen in de NVLF-ledenraad, waar ze actief kunnen bijdragen aan het beleid van de vereniging en het logopedische werkveld kunnen vertegenwoordigen. Dit biedt een laagdrempelige manier om invloed uit te oefenen en samen met het bestuur te discussiëren over de toekomst en ontwikkelingen binnen de sector.

Samenwerking binnen werkgroepen en commissies

De NVLF moedigt deelname aan haar diverse werkgroepen en commissies sterk aan. Dit is een uitstekende manier voor leden om direct bij te dragen aan de voortdurende verbetering en ontwikkeling van het logopedische vakgebied. Samenwerking binnen deze groepen ondersteunt specifieke initiatieven en bevordert de professionele groei en ontwikkeling van alle leden.

Lid worden van de NVLF is meer dan een lidmaatschap; het is een investering in je professionele toekomst en een kans om deel uit te maken van een trotse groep vakgenoten die streeft naar de beste logopedische zorg. Door lid te worden, versterk je niet alleen je eigen positie, maar draag je ook bij aan de collectieve kracht en het succes van de logopedie in Nederland. De NVLF nodigt je uit om samen met ons en je collega’s het verschil te maken in de wereld van logopedie.

Opent deze video niet goed? Bekijk hier de animatie.