Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCapaciteitsraming logopedie: veel vraag, minder aanbod

Capaciteitsraming logopedie: veel vraag, minder aanbod

Maandag 15 januari 2024

Het Nivel voerde vorig jaar in opdracht van de NVLF en het LOOL (Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie) een capaciteitsraming voor logopedisten uit. Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar logopedisten toeneemt, terwijl het aantal studenten dat zal starten met de opleiding naar verwachting niet toeneemt.

De huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van logopedisten zijn voor het onderzoek in kaart gebracht. Het resultaat is een capaciteitsraming, waarmee voor een aantal scenario’s de benodigde instroom in de opleiding logopedie voor de toekomst is bepaald. Tevens heeft het Nivel een aantal oplossingsrichtingen beschreven die mogelijk kunnen bijdragen aan het tekort aan logopedisten

Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar logopedisten in Nederland nog steeds verder toe blijft nemen, daar tegenover staat dat het aantal studenten dat zal starten met de opleiding in de komende jaren naar verwachting niet verder zal toenemen. Ook blijkt dat studenten in de toekomst in veel mindere mate van plan zijn om in de eerste lijn te gaan werken. Van de huidige groep werkzame logopedisten werkt 60 procent in de eerste lijn van de studenten wil slechts 30 procent aan de slag in de eerste lijn. Bij de studenten is er meer interesse in de tweede – en derde lijn en het onderwijs. Het beeld dat met name in de eerste lijn de capaciteit onder grote druk komt te staan, wordt wederom bevestigd. Uit de jaarlijkse peiling onder de leden naar de vacatures en wachtlijsten in de eerst lijn komt eenzelfde beeld naar voren.

Oplossingsrichtingen

Het onderzoek schetst verschillende oplossingsrichtingen. Eén ervan is het verhogen van de opleidingsinstroom. Ook is hypothetisch doorgerekend wat het effect zou zijn van het verhogen van de deeltijdfactor van 0,75 naar 0,8. Hiermee zou binnen 10 jaar evenwicht op de arbeidsmarkt kunnen worden bereikt. De oplossingsrichtingen van het Nivel komen voor een groot deel terug in de vijf ambities van de NVLF zoals verminderen administratieve lasten, inzet van E-Health en hybride zorg en loon naar werken zowel salaris als arbeidsvoorwaarden.

Voor dit onderzoek zijn in 2023 alle logopedisten in Nederland aangeschreven om een vragenlijst in te vullen. In de rapportage zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de arbeidsmarkt van logopedisten verwerkt, hierbij zijn alle werkvelden van de logopedist meegenomen. Lees het hele rapport hier en het nieuwsbericht van het Nivel hier.

In het jaarplan 2024 lees je de plannen van de NVLF voor het komende jaar.