Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCommentaarfase herziening richtlijn: ‘Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen’

Commentaarfase herziening richtlijn: ‘Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen’

Woensdag 15 mei 2024Afbeelding Commentaarfase herziening richtlijn: ‘Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen’

In 2022 heeft het bestuur van de NVLF besloten om de NVLF-richtlijn ‘Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen’ te herzien. Deze richtlijn is in 2017 opgeleverd en behandeld als een statische richtlijn. Met andere woorden: tot op heden hebben er geen herzieningen dan wel aanvullingen plaats gevonden.

Bij het herzien van een richtlijn is gekozen voor een pragmatisch model. De uitgangsvragen blijven, indien deze actueel zijn, behouden en de inhoud wordt waar nodig herzien.

De conceptversie van de richtlijn is naar verwachting rond 16 juni 2024 gereed en wij willen leden die regelmatig kinderen met taalstoornissen behandelen daarom ook vragen om mee te lezen in de conceptversie van de richtlijn.

De periode waarin commentaar geleverd kan worden loopt van 16 juni tot 1 juli

Heb je interesse? Meld je aan bij Bianca v/d Heuvel b.vandenheuvel@nvlf.nl