Ga door naar hoofdcontent
NieuwsGezocht: Logopedist voor deelname clusterstuurgroep Laryngologie

Gezocht: Logopedist voor deelname clusterstuurgroep Laryngologie

Maandag 3 juni 2024Afbeelding Gezocht: Logopedist voor deelname clusterstuurgroep Laryngologie

Oproep deelname clusterstuurgroep Laryngologie

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. De Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) heeft parellel hieraan een project opgestart om het cluster Laryngologie vroegtijdig in te richten, aangezien de richtlijnen (richtlijn Stemklachten en richtlijn Orofaryngeale dysfagie) die onder dit cluster vallen dringend aan modulaire herziening toe zijn.

Wij zoeken leden om te participeren in de clusterstuurgroep.

De stuurgroep bewaakt het proces van modulair onderhoud binnen het cluster, waar leden van de expertisegroep juist de expertise inzetten voor specifieke modules.

Gezochte competenties van de clusterstuurgroep

Bij het samenstellen van de clusterstuurgroep zijn wij op zoek naar mensen die bij voorkeur de volgende competenties hebben:

  • Helikopterview; in staat zijn overzicht te hebben en houden voor wat betreft overeenkomsten in onderwerpen binnen de richtlijnen van het cluster (zowel vanuit medisch specialistisch perspectief als vanuit het patiëntperspectief);
  • In staat zijn te overzien welke andere relevante stakeholders/derde partijen bij het cluster betrokken zouden moeten worden;
  • In staat zijn om de belangen van alle in het cluster betrokken partijen te bewaken;
  • Pre: minimaal aan één richtlijn gewerkt hebben/ervaring hebben in een commissie richtlijnen van een WV;
  • In staat zijn een bemiddelende en verbindende rol te kunnen spelen binnen het cluster;
  • In staat zijn sturend en organisatorisch op te treden binnen de door het cluster afgesproken werkwijze.

Wil jij hieraan deelnemen of heb je meer vragen? Stuur een e-mail naar g.reuter@nvlf.nl