Ga door naar hoofdcontent
NieuwsGezocht: Logopedisten voor de commentaarfase Mondproblemen in de palliatieve fase

Gezocht: Logopedisten voor de commentaarfase Mondproblemen in de palliatieve fase

Dinsdag 21 mei 2024Afbeelding Gezocht: Logopedisten voor de commentaarfase Mondproblemen in de palliatieve fase

De NVLF is op zoek naar logopedisten voor de commentaarfase Mondproblemen in de palliatieve fase.

Na een knelpunteninventarisatie in het veld startte een multidisciplinaire werkgroep in december 2022 met de herziening van de richtlijn ‘Mondproblemen in de palliatieve fase’ (2010). Daarna is er systematisch literatuuronderzoek verricht en hebben de werkgroepleden de richtlijntekst geschreven.

Het doel van deze multidisciplinaire richtlijn is een aanbeveling ter ondersteuning van de belangrijkste knelpunten uit de dagelijkse praktijk.
Deze richtlijn is gericht op volwassenen (18 jaar en ouder) met klachten in het orofaciale gebied die zich in de laatste levensfase (palliatieve fase) van hun leven bevinden zoals bijvoorbeeld patiënten  met een oncologische aandoening, met nierfalen, eindstadium hartfalen, eindstadium COPD en kwetsbare ouderen. Veel van deze richtlijn kan ook van toepassing zijn voor patiënten buiten de palliatieve fase of jonger dan 18 jaar

Wij ontvangen graag uw commentaar op deze conceptrichtlijn. De periode waarin commentaar geleverd kan worden loopt van 16 mei tot 10 juni 2024.

Heb je interesse? Meld je aan bij Bianca v/d Heuvel b.vandenheuvel@nvlf.nl