Ga door naar hoofdcontent
NieuwsInfographic vacatures en wachtlijsten aangevuld

Infographic vacatures en wachtlijsten aangevuld

Maandag 17 juni 2024Afbeelding Infographic vacatures en wachtlijsten aangevuld

Uit de jaarlijkse enquête onder alle werkvelden binnen de logopedie, waaronder praktijken en zorg- en onderwijsinstellingen, blijkt dat sinds 2018 de vacatures en wachtlijsten stijgen. Opvallend is dat er het afgelopen jaar een lichte afname is geweest van moeilijk vervulbare vacatures in de eerstelijnszorg, terwijl deze in zorg- en onderwijsinstellingen gelijk zijn gebleven. Toch blijven de percentages zorgwekkend hoog.

Zowel grote als kleine praktijken en instellingen hebben in het najaar van 2023 aan de enquête deelgenomen. De infographic over vacatures en wachtlijsten geeft een duidelijk beeld van de huidige druk op de arbeidsmarkt binnen de logopedie. Deze gegevens zijn in het voorjaar van 2024 aangevuld met informatie van praktijkhouders over onder meer wachtlijstmanagement, behandelingen tijdens vakantieperioden en ondersteuning van cliënten in eerstelijnspraktijken. Deze verkregen inzichten, die nu ook toegevoegd zijn aan de infographic, helpen bij het beantwoorden van vragen van zorgverzekeraars en bij het plannen van toekomstige zorgstrategieën.