Ga door naar hoofdcontent
NieuwsInfographic vacatures en wachtlijsten

Infographic vacatures en wachtlijsten

Dinsdag 16 januari 2024

Sinds 2018 stijgen vacatures en wachtlijsten binnen de logopedische zorg. Opvallend dit jaar is dat de moeilijk vervulbare vacatures binnen de eerstelijnszorg iets dalen, terwijl deze in zorg en onderwijs gelijk blijven. Niettemin is het aantal onvervulbare vacatures nog altijd zorgwekkend hoog. Dit blijkt uit de infographic Vacatures en Wachtlijsten 2023.

De vraag naar logopedie blijft stijgen, terwijl het aanbod daalt. 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar ervaren taalproblemen en hebben baat bij logopedische zorg. Logopedie helpt bij problemen of hulpvragen met betrekking tot stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

De vraag naar logopedisten groeit bijvoorbeeld voor vroegsignalering van taal- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Tijdige hulp voor deze kinderen, voorkomt negatieve invloed op de ontwikkeling. Ook de vergrijzing zorgt voor een grote vraag naar logopedisten. Logopedische hulp verbetert bijvoorbeeld de levenskwaliteit van zieken en ouderen met spraak-, taal- en slikstoornissen. Daarnaast wordt logopedie preventief ingezet en dat voorkomt kosten elders in de zorg. Bovendien draagt het bij aan Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Uit de capaciteitsraming van het NIVEL komt eenzelfde beeld naar voren. Naast de geschetste problematiek, worden er ook oplossingsrichtingen aangedragen. Lees er hier meer over.

De infographic is gebaseerd op een jaarlijkse enquête die is uitgezet door NVLF onder alle werkvelden van logopedie, waaronder praktijken, zorg- en onderwijsinstellingen.