Ga door naar hoofdcontent
NieuwsKennisagenda Logopedie herzien! 

Kennisagenda Logopedie herzien! 

Dinsdag 21 mei 2024Afbeelding Kennisagenda Logopedie herzien! 

De Kennisagenda Logopedie 2024-2029 is opgeleverd! Een mijlpaal, omdat veel werk is verzet. Veel mensen uit het werkveld hebben hun input geleverd. Leden, wetenschappers, docenten en medewerkers van de NVLF hebben zich ingezet om kennishiaten te formuleren die voor de dagelijkse praktijkvoering van een logopedist relevant zijn. Mede met behulp van jullie input is Kennisagenda Logopedie 2024-2029 tot stand gekomen. 

Het proces 
In 2018 verscheen de eerste Kennisagenda Logopedie. In 2023 werd subsidie verworven om de kennisagenda te herzien aansluitend bij de ontwikkelingen in de zorg, onderwijs en maatschappij. Het doel van de kennisagenda is het initiëren en stimuleren van actueel en relevant wetenschappelijk onderzoek waarmee urgente kennisvragen in de logopedie kunnen worden beantwoord als bijdrage aan de kwaliteit van het logopedisch handelen. De NVLF besloot kennisvragen te verzamelen en te prioriteren in drie thema’s die aansluiten bij de NVLF-ambities: Effectiviteit en mechanismen, Preventie en substitutie en Samenwerking en eHealth.

De kennisagenda is in twee fasen tot stand gekomen. Eerst zijn kennishiaten en –vragen geïnventariseerd door een analyse van richtlijnen en het bevragen van logopedisten en andere stakeholders. Dat leverde 244 vragen op, die daarna in een fysieke bijeenkomst en online survey zijn geprioriteerd en in afstemming met de Wetenschapsraad en het NVLF-bestuur zijn samengebracht tot de volgende 14 vragen.

Samen met andere paramedische beroepsgroepen en patiëntenverenigingen 
Bij de herziening van de kennisagenda hebben we nauw samengewerkt met andere beroepsgroepen binnen het Paramedisch Platform Nederland. Daarnaast hebben we verschillende patiëntenverenigingen actief betrokken bij alle stappen in het proces.