Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVragenlijst DTL (cliëntenversie)

Vragenlijst DTL (cliëntenversie)

Dinsdag 21 mei 2024Afbeelding Vragenlijst DTL (cliëntenversie)

In 2023 is de richtlijn ‘Directe Toegang Logopedie’ herzien. DTL biedt aanzienlijke voordelen voor zowel logopedisten als cliënten. De DTL-screening is declareerbaar en reduceert de tijd die voorheen werd besteed aan administratieve taken rondom het archiveren van verwijzingen. Voor cliënten betekent DTL directe toegang tot logopedie zonder de noodzaak van een verwijzing van een huisarts. Op 13 februari 2024 organiseerde het bureau van de NVLF een informatief webinar over Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Het was een interessante sessie waarin DTL vanuit verschillende invalshoeken werd besproken, waaronder die van de huisarts, een eerstelijns logopedist en de NVLF.

Deelnemers van dit webinar gaven aan behoefte te hebben aan een vragenlijst die door de cliënt kan worden ingevuld, na de aanmelding bij de logopediepraktijk.

De NVLF heeft een vragenlijst met gesloten vragen geformuleerd, die direct ingevuld kan worden. De vragenlijst is ook aangeboden aan de softwareleveranciers, zodat deze kan worden opgenomen in de EPD software.