Ga door naar hoofdcontent
Ben ik verplicht een kwaliteitsjaarverslag van de praktijk te maken?

Ben ik verplicht een kwaliteitsjaarverslag van de praktijk te maken?

Nee, door de inwerkingtreding van de WKKGZ is deze verplichting vervallen. U mag wel een kwaliteitsjaarverslag maken. Dit levert 10 punten op onder de activiteit Kwaliteitszorg bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Een format vindt u op onze website: www.nvlf.nl > Vakgebied > Kwaliteit > Kwaliteitsinstrumenten > Overige instrumenten.