Ga door naar hoofdcontent
Bij aanbeveling 4 staat dat de logopedist kinderen met kan TOS klasseren in twee subtypen. In de rationale staat echter dat het niet zinvol is om bij het stellen van de diagnose te klasseren naar subtype. Wat wordt er nu bedoeld?

Bij aanbeveling 4 staat dat de logopedist kinderen met kan TOS klasseren in twee subtypen. In de rationale staat echter dat het niet zinvol is om bij het stellen van de diagnose te klasseren naar subtype. Wat wordt er nu bedoeld?

Het gaat in dit geval om classificatie die verder gaat dan taalproductie en taalbegrip. Bijvoorbeeld: fonologisch-semantisch profiel, of perceptie-syntaxis etc. U klasseert dus alleen op de typen kinderen met een taalproductiestoornis en een relatief goed begrip en kinderen met zowel een taalproductie- als een taalbegripsstoornis.