Ga door naar hoofdcontent
De huisarts wil geen verwijsbrief meer uitschrijven en beroept zich op de afspraken zoals vermeld op Verwijsafspraken.nl

De huisarts wil geen verwijsbrief meer uitschrijven en beroept zich op de afspraken zoals vermeld op Verwijsafspraken.nl

De NVLF ontvangt veel mailtjes van leden dat huisartsen geen verwijzingen meer willen uitschrijven. Huisartsen beroepen zich op de vermindering van administratieve lasten. Sinds 2010 is de DTL een vast onderdeel van het curriculum van de opleidingen logopedie. Ook hebben veel logopedisten die de opleiding vóór 2010 hebben afgerond, de DLT-scholing gedaan. De NVLF biedt een e-learning die door leden op elk moment gratis gevolgd kan worden (hyperlink maken). De NVLF is van mening dat DTL een onderdeel is van de huidige praktijkvoering. Er zijn praktijken die er bewust voor kiezen om geen DTL toe te passen in de praktijk. Dat is een keuze die een praktijk kan en mag maken, echter is dat niet de insteek van de NVLF. De huisartsen moeten in deze situatie goed ingelicht worden waarom de patiënten toch een verwijzing nodig hebben. Dit staat los van het feit dat een arts na een rode vlag wel een verwijzing moet uitschrijven als er een indicatie voor de logopedische behandeling is en de arts van mening is dat geen ander onderzoek of behandeling noodzakelijk is. De NVLF weet dat artsen regelmatig na het constateren van een rode vlag geen verwijzing willen uitschrijven. Dat is een foutieve redenatie van de arts. De NVLF verzoekt de LHV en de zorgverzekeraars continu de artsen hierover goed te informeren.