Ga door naar hoofdcontent
Financiën | Hoe gaat het belastingtechnisch als je 20.000 euro op je rekening krijgt?

Financiën | Hoe gaat het belastingtechnisch als je 20.000 euro op je rekening krijgt?

De door ZonMw verstrekte subsidies zijn niet belast met BTW. De door ZonMw gesubsidieerde projecten dienen het algemeen belang en ZonMw is geen ‘verbruiker van diensten’ met betrekking tot de door de subsidieontvanger geleverde prestatie. U hoeft dus over de ontvangen subsidie geen BTW af te dragen.

Als u als subsidieontvanger de subsidie aanwendt om goederen of diensten in te kopen, betaalt u daarover BTW. Als u de betaalde BTW niet in de BTW-aangifte kunt verrekenen, kunt u deze opvoeren als projectkosten binnen het maximaal toegezegde subsidiebedrag.

Als je een vooronderzoek bij de Belastingdienst neerlegt, kan het zo zijn dat je geen IB en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen. Door het vooronderzoek ben je dan vrijgesteld.