Ga door naar hoofdcontent
Heb je bij DTL te maken met het verwijsbeleid van de zorgverzekeraars?

Heb je bij DTL te maken met het verwijsbeleid van de zorgverzekeraars?

Als een patiënt via DTL bij een logopedist komt, is er geen sprake van een verwijzing via een arts. Wel moet de logopedist, bij het aangaan van een overeenkomst met de zorgverzekeraar, de verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst nakomen zoals eisen betreffende de richtlijnen dossiervorming en verslaggeving.