Ga door naar hoofdcontent
Hoe informeer ik mijn patiënten over de WGBO?

Hoe informeer ik mijn patiënten over de WGBO?

Dit is een criterium in de kwaliteitstoets.
In de kwaliteitstoets wordt getoetst of u uw patiënten informeert over zijn rechten op grond van de WGBO. Het gaat erom dat u patiënten daarover informeert bijv. via uw website of een folder. Bij rechten van de patiënt op grond van de WGBO moet u denken aan bijvoorbeeld recht op inzage van zijn dossier en de bewaartermijn van gegevens. In de zelfcheck kwaliteitstoets vindt u een link naar de pagina over WGBO op de website van de NVLF. Op die pagina staat een document waarin de patiëntenrechten beschreven zijn, zie: Patiëntenrechten