Ga door naar hoofdcontent
Hoe is de toestemming voor informatie-uitwisseling aan derden voor de patiënt geregeld?

Hoe is de toestemming voor informatie-uitwisseling aan derden voor de patiënt geregeld?

Mondelinge toestemming van de patiënt is voldoende. De NVLF raadt aan om dit schriftelijk vast te leggen. Bij eventuele meningsverschillen is er dan bewijs voor de gemaakte afspraken. Indien de patiënt verwezen is door een arts mag het contact met de verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.