Ga door naar hoofdcontent
Hoe lang mag een 0-uren of een min-max contract aangeboden worden?

Hoe lang mag een 0-uren of een min-max contract aangeboden worden?

Aan oproepkrachten (0-uren of min-max contract) moet de werkgever na één jaar een aanbod doen voor een contract met een vast aantal uren dat gelijk is van het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Om de rustige periodes tijdens de schoolvakanties op te vangen kun je afspreken dat er tijdens de drukkere weken iets meer wordt gewerkt om de rustige schoolvakanties op te vangen. Leg deze afspraak wel in de arbeidsovereenkomst vast. Als voorbeeld: de vaste arbeidsomvang is 28 uur. Tijdens de drukke maanden wordt 29 of 30 uur gewerkt. De ‘extra’ uren worden gespaard voor rustige tijden. Het vaste maandsalaris is het hele jaar gebaseerd op 28 uur. Aan het einde van het kalenderjaar worden eventuele meeruren uitbetaald. De werkgever is verplicht een contract met een vast aantal uren aan te bieden. De werknemer is niet verplicht om in te stemmen met de contractwijziging. Er mag geen druk op de werknemer uitgeoefend worden. Als de werknemer ervoor kiest om zonder een vast aantal uren te blijven werken dan moet de werkgever de hogere ww-premie blijven betalen.