Ga door naar hoofdcontent
Hoe lang mag ik een zelfstandige waarnemer laten waarnemen?

Hoe lang mag ik een zelfstandige waarnemer laten waarnemen?

De Belastingdienst geeft op verzoek aan een zelfstandige waarnemer de verklaring arbeidsrelatie af (VAR). In deze verklaring is opgenomen voor welke periode de belastingdienst zelfstandigheid en daarmee de mogelijkheid tot waarneming accepteert. De uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt de arbeidsrelatie los van de belastingdienst. Het UWV toetst niet zoals de belastingdienst doet primair op zelfstandigheid, maar op dienstbetrekking. Hiervoor gelden weer andere criteria zoals het persoonlijk verrichten van de arbeid; het ontvangen van een salaris en er is sprake van een gezagsverhouding. Is het UWV van mening dat de feitelijke situatie aan de genoemde criteria voldoet, dan moet de werkgever sociale premies afdragen ook al zijn praktijkhouder en waarnemer van mening dat er van waarneming sprake is en niet van een dienstverband.