Ga door naar hoofdcontent
Hoe lang moet ik in het onderwijs de logopedische gegevens bewaren? Het leerlingdossier wordt na twee jaar vernietigd.

Hoe lang moet ik in het onderwijs de logopedische gegevens bewaren? Het leerlingdossier wordt na twee jaar vernietigd.

De bewaartermijn van logopedische (medische) gegevens is minimaal 20 jaar. Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 20 jaar die ingaat als de betrokkene meerderjarig wordt, dus het 18e jaar. Dit is op basis van de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) verplicht. Deze termijn geldt ongeacht de plaats waar de zorg wordt verleend. In de wet is niet vastgelegd hoe de gegevens bewaard moeten worden. Tegenwoordig is dat voornamelijk digitaal. Binnen het onderwijs is de beantwoording van deze vraag minder eenvoudig. Gaat het om het uitvoeren van een logopedisch onderzoek en sec een logopedische behandeling, dan geldt de bovenstaande termijn. De logopedische ondersteuning binnen het onderwijs is echter aan het verschuiven van een puur logopedische naar een meer onderwijsondersteunende rol. Gaat het om ‘onderwijskundige’ testgegevens en aantekeningen die gemaakt worden voor de ondersteuning die de logopedist (en de leerkracht) de leerling bieden om het curriculum van de school te behalen? Dan kun je redeneren dat dit niet om medische gegevens gaat, maar om gegevens vanuit de onderwijsondersteunende rol die de logopedist heeft. Dan gelden de regels voor de bewaartermijn van het leerlingdossier. Die termijn is 2 jaar. Op onze site staat een document hoe de WGBO op dit punt uitgelegd moet worden. Zie  en kijk in het document ‘Logopedisch patientendossier archivering bewaartermijn’.  Helaas is er geen kant en klaar antwoord. De scheidslijn tussen het medische en het onderwijskundige deel van het leerling dossier is vaak dun.