Ga door naar hoofdcontent
Ik heb een dossier van een patiënt zelf ontvangen met medische geheimen. Wat moet ik hier mee doen?

Ik heb een dossier van een patiënt zelf ontvangen met medische geheimen. Wat moet ik hier mee doen?

Advies: als het gegevens bevat die voor een goede zorgverlening noodzakelijk zijn, kan het op grond van de dossierplicht worden toegevoegd in het EPD. Zo nee, vraag dan aan de patiënt wat de bedoeling is. De patiënt heeft op grond van de WGBO het recht om een verklaring te laten toevoegen aan het medisch dossier (zie artikel 7:454 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Als het daar niet om te doen is, informeer de patiënt dat de gegevens worden vernietigd. Het is niet wenselijk om over meer (medische) persoonsgegevens te beschikken dan noodzakelijk gelet op het doel waarvoor deze zijn verzameld. Of anders gezegd, als u onnodig over vertrouwelijke gegevens beschikt bent u hiervoor ook verantwoordelijk.