Ga door naar hoofdcontent
Mag een auditbureau alle patiëntgegevens inzien?

Mag een auditbureau alle patiëntgegevens inzien?

Ja, de gegevens moeten namelijk anoniem aangeleverd worden. Hiermee is de privacy van de cliënt gewaarborgd. De dossiers worden a-selectief getrokken tijdens de audit over een van tevoren vastgestelde periode. De auditoren hebben een geheimhoudingsplicht.