Ga door naar hoofdcontent
Mag een medisch adviseur, ook al is hij geen medicus, het dossier opvragen?

Mag een medisch adviseur, ook al is hij geen medicus, het dossier opvragen?

Ja, de rechten en plichten van zorgverzekeraar en zorgaanbieder in het kader van materiële controle en fraudeonderzoek hebben een wettelijke basis. De regeling bepaalt dat de zorgverzekeraar zich bij formele en materiële controle moet houden aan de regeling. Voldoet de verzekeraar aan de in de regeling gestelde eisen, dan is de zorgaanbieder verplicht medewerking te verlenen aan de materiële controle. De zorgaanbieder moet dan aan de zorgverzekeraar voor het uitoefenen van materiële controle de noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken.