Ga door naar hoofdcontent
Mag ik een ander tarief rekenen voor iemand met een natura- of een restitutieverzekering?

Mag ik een ander tarief rekenen voor iemand met een natura- of een restitutieverzekering?

Uit de Regeling Paramedische Zorg NR/REG-1811a volgt dat voor een prestatie meerdere tarieven mogen worden gehanteerd (zie artikel 6 lid 5 en 7). Wel moet het verschil worden gemotiveerd als meerdere tarieven worden gehanteerd. In de regeling schrijft de NZa niet voor op basis van welke argumenten de tariefdifferentiatie gemotiveerd moet worden. Het is wat de NZa betreft echter niet wenselijk dat tariefdifferentiatie wordt toegepast enkel op basis van een verschil in polissoort van de patiënt. Dat staat immers helemaal los van de daadwerkelijk zorg die de hulpverlener verleent en de verzekerde ontvangt, anders dan bijvoorbeeld een verschil in behandeling die onder dezelfde prestatie wordt geleverd. Hoe een patiënt is verzekerd, is aan de patiënt zelf. Een restitutiepolis kent doorgaans een hogere premie, maar de patiënt krijgt meer vergoed als hij of zij naar een ongecontracteerde zorgverlener gaat dan een patiënt met een naturapolis. Dat is juist het kenmerk van de polis.