Ga door naar hoofdcontent
Moeten scholingen die je volgt om geregistreerd te blijven in het KP worden betaald door de werkgever?

Moeten scholingen die je volgt om geregistreerd te blijven in het KP worden betaald door de werkgever?

Deze vraag werd tijdens het webinar Rechten en plichten arbeidsvoorwaarden in de praktijk door een van de deelnemers gesteld. De advocaten van Van As hebben dit uitgezocht en dit is hun antwoord:

‘Enerzijds is het geen bij wet, cao of Unierecht verplichte opleiding en mag een werkgever voor het behalen van dat certificaat/herregistratie dus een studiekostenbeding overeenkomen.

Anderzijds: stel dat vanuit de werkgever de verplichting wordt opgelegd dat een werknemer zijn werkzaamheden alleen mag uitvoeren als hij/zij beschikt over een certificaat/registratie in dat register, dan zou je kunnen beredeneren (richtlijn conform) dat werkgever de kosten van herregistratie dient te dragen en dus geen studiekostenbeding mag overeenkomen.

Meerdere advocaten van ons kantoor kwamen tot deze conclusie.