Ga door naar hoofdcontent
Valt beginnende communicatie onder preverbale logopedie?

Valt beginnende communicatie onder preverbale logopedie?

Onder preverbale logopedie wordt verstaan begeleiding van patiënten met een ontwikkelingsleeftijd tot twee jaar met eet- en drinkproblemen (bijvoorbeeld leren zuigen en slikken, bijvoorbeeld begeleiding sondevoeding) met instructie aan ouder(s)/ verzorger(s). De prestatie is niet aangevraagd voor een hulpvraag op gebied van taal en communicatie. De discussie of beginnende communicatie wel of niet onder de uursbehandeling preverbale logopedie valt, heeft een paar jaar geleden gespeeld. Destijds zijn we tot de conclusie gekomen dat een relatie tussen eet- en drinkproblematiek en beginnende communicatie uit de literatuur niet vast te stellen is. Daarom is besloten om de beginnende communicatie niet onder de prestatie preverbale logopedie te laten vallen.