Ga door naar hoofdcontent
Vergoeding 1e lijns logopedie in combinatie met WLZ-vergoeding.

Vergoeding 1e lijns logopedie in combinatie met WLZ-vergoeding.

Als een patiënt wordt behandeld met een indicatie voor de WLZ ( Wet langdurige zorg) dan bestaat de kans dat er geen eerstelijns logopedie vergoed wordt uit de basisverzekering. Paramedische zorg aan patiënten/verzekerden met een WLZ-indicatie die samenhangt met de WLZ-indicatie, komt ten laste van de WLZ en komt niet in aanmerking voor vergoeding uit hoofde van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars zien hier nu meer op toe om dubbele bekostiging te voorkomen.