Ga door naar hoofdcontent
Wanneer DTL wordt ingezet, betekent dit dan ook dat er geen verslagen meer gemaakt hoeven te worden?

Wanneer DTL wordt ingezet, betekent dit dan ook dat er geen verslagen meer gemaakt hoeven te worden?

Kort en doelgerichte verslaglegging zoals weergegeven in de HASP is voldoende. Lange verslagen behoren (ook bij een verwijzing) al wat langer tot het verleden. De herziening van de richtlijn verslaglegging en dossiervorming zal hier meer duidelijkheid in geven.