Ga door naar hoofdcontent
Wanneer kan ik een medewerker ontslaan?

Wanneer kan ik een medewerker ontslaan?

Dat kan bij pensionering, langdurige ziekte, verwijtbaar handelen (bijvoorbeeld fraude of diefstal) en bedrijfseconomische redenen. Met uitzondering van ontslag bij pensionering en na langdurige ziekte, moet er een ontslagvergunning worden aangevraagd of een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Voor de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 waren er slechts een paar gronden waarbij er een ontslagvergunning werd verleend. Een ontslagvergunning werd alleen verleend als er volledig aan een van de ontslaggronden werd voldaan. Met ingang van de WAB geldt de zogenaamde cumulatiegrond. De kantonrechter heeft de mogelijkheid om meerdere ontslaggronden te combineren als hier niet volledig aan wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van slecht functioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.