Ga door naar hoofdcontent
Wat betekent de AVG voor logopedisten?

Wat betekent de AVG voor logopedisten?

Belangrijk is dat iedereen die met persoonsgegevens werkt, zich realiseert dat de dataveldjes op het beeldscherm persoonsinformatie betreft. Er is een verschil tussen gewone persoonsinformatie en bijzondere persoonsinformatie. De gewone persoonsinformatie betreft gegevens als naam, adres en telefoonnummer. Bijzondere persoonsinformatie betreft bijvoorbeeld afkomst, etnische afkomst, religie, politieke voorkeur of gegevens die met gezondheid te maken hebben. Met alle persoonsinformatie moet je zorgvuldig omgaan, maar voor bijzondere persoonsinformatie gelden extra waarborgen. Dit soort informatie mag je alleen bezitten en verwerken als daar een reden voor is. De logopedist zal meestal een reden hebben om over gezondheidsgegevens te beschikken. Maar om over deze informatie te beschikken, is toestemming nodig van de persoon om wie het gaat. Stel dat iemand die nog geen patiënt is naar een logopediepraktijk mailt dat zij denkt dat ze dyslexie heeft en overweegt een afspraak te maken. Een logopedist registreert die gegevens misschien al, want dat is handig als het inderdaad tot een afspraak komt. Dat mag niet volgens de AVG, want de vrouw in kwestie heeft geen toestemming gegeven. Ze heeft zich weliswaar vrijwillig gemeld, maar dat is niet voldoende. Zo’n probleem kun je bijvoorbeeld praktisch oplossen door op het contactveld op de website een algemene voorwaarde toe te voegen, waarin deze toestemming opgenomen is. Zo zijn er tal van voorbeelden waar logopedisten mee aan de slag moeten om te voldoen aan de AVG.