Ga door naar hoofdcontent
Wat houdt de privacyverklaring in?

Wat houdt de privacyverklaring in?

Onderstaand antwoord komt uit een interview voor het Tijdschrift voor Logopedie met Rob Stadt, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten, het KNGF.

Een privacyverklaring is bedoeld om betrokkenen, zoals patiënten of cliënten, te informeren over de manier waarop een zorgverlener of een instelling met persoonsgegevens omgaat. Er moet bijvoorbeeld in staan welke gegevens worden vastgelegd en met welk doel dit gebeurt, hoe de gegevens worden beveiligd en aan wie ze eventueel worden verstrekt. Ook staat in de privacyverklaring hoe lang de gegevens bewaard worden. De rechten van de betrokkene zijn ook een belangrijk onderdeel van de privacyverklaring’, zegt Stadt. ‘Zo heeft de betrokkene bijvoorbeeld recht op het intrekken van zijn toestemming en op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens.’ Op NVLF.nl staat wat er in een privacyverklaring moet worden vermeld, je vindt daar ook een format die u kunt gebruiken. De uiteindelijke inhoud bepaal je als logopedist zelf.’ aldus Stadt. ‘Stel dat je als logopedist in het kader van een wetenschappelijk onderzoek persoonsgegevens verstrekt aan een andere partij. Dan moet je dat melden in je privacyverklaring. Hiervoor moet de betrokkene expliciet toestemming geven. Die toestemming kan dus ook weer worden ingetrokken.’