Ga door naar hoofdcontent
Wat moeten de erven na overlijden praktijkhouder met de dossiers?

Wat moeten de erven na overlijden praktijkhouder met de dossiers?

Als de praktijkhouder komt te overlijden, treden de wettig erfgenaam of erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overledene. Zij moeten ten aanzien van het dossierbestand datgene doen wat nodig is gezien de AVG en zij moeten de bewaartermijn nakomen. En na afloop tot vernietiging van de dossiers overgaan. Bij einde praktijk zonder overdracht dient de (voorheen) praktijkhouder de dossiers te bewaren. De NVLF beseft dat het bewaren van dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn tot een ongewenste administratieve last leidt. Het probleem heeft de NVLF aangekaart bij het ministerie van VWS. De huidige wet voorziet niet duidelijk hoe omgegaan moet worden met dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn.