Ga door naar hoofdcontent
Wat te doen met de oude dossiers? Moet ik tot 25 jaar terug zorgen dat deze dossiers voldoen aan de AVG?

Wat te doen met de oude dossiers? Moet ik tot 25 jaar terug zorgen dat deze dossiers voldoen aan de AVG?

De AVG geldt op alle persoonsgegevens die in de logopediepraktijk worden verwerkt dus ook voor ‘oude’ dossiers. De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor deze verzameld zijn. De WGBO geeft een concretere invulling van de bewaartermijn, namelijk gedurende 20 jaar na afloop van de behandeling, tenzij goed hulpverlenerschap een langere bewaartermijn met zich meebrengt. Voor gegevens van een minderjarige geldt dat deze termijn begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Na de termijn moeten de gegevens vernietigd worden, behoudens de genoemde uitzondering;