Ga door naar hoofdcontent
Zijn er regels met betrekking tot de formatie logopedie in het onderwijs

Zijn er regels met betrekking tot de formatie logopedie in het onderwijs

Nee, scholen zijn vrij om het beleid te bepalen. Het formatiebeleid moet jaarlijks met de personeelsgeleding van de MR worden besproken.