Ga door naar hoofdcontent
Wetenschapsraad

De wetenschapsraad is in 2017 opgericht. De wetenschapsraad maakt onderdeel uit van de verenigingsstructuur van de NVLF, is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het verenigingsbestuur.

De Wetenschapsraad heeft tot doel:

  • Een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk;
  • Kennis tussen de relevante onderzoeksgroepen te delen;
  • Samenwerking tussen onderzoeksgroepen te stimuleren;
  • Bouwen aan een sterke kennisinfrastructuur;
  • Opstellen, beheren en zo nodig herzien van de kennisagenda logopedie

Vergaderdata 2024

23 januari, 5 maart, 18 juni en 5 november

Documenten